Tilbage til Hovedsiden  Du er her: Billedgallery > 421e34668d65b

Diverse projekter 2002 - 2004. af Torben Johansen

1. Det gamle plankeværk over garagerne var blevet mere synligt, da der blev fældet træer og buske på højen. I 2000 havde vi opsat hegn op ad skråningerne. 2. Det gamle plankeværk set fra plænen. 3. Billederne 3-6 viser hegnet, efter at Anders Holst Andersen og undertegnede havde udskiftet plankerne med trådnet og malet med hammerrite. 4. Tåsingegade 14´s rør til luftning af tæpper mm blev også frisket op. 5. Det nye hegn set fra plænen. 6. 7. Det gamle hegn set gennem porten. 8. Det nye hegn set gennem porten. 9. Billederne 7 - 9 viser de planker og jernplader, vi satte op for at beskytte porten mod renovationsfolkenes noget ukontrollable kørsel med containerne. 10. Viser området foran Langelandsgade 212. Denne opgang er som den eneste ikke med i containerstien og stien var derfor ikke ført igennem fra start. (De mørke cirkler i plænen er to af de nyanlagte krokusbede). 11. Stien ført igennem. 12. Fest i Langelandsgade 212. Beboere og gæster indvier det nye stiafsnit, som viser sig at være meget velegnet til sportsudøvelse for juniorer. 13. En lille fiks detalje. Plænen beskyttes mod renovationsfolkenes hårde kørsel i svingene. 14. I efteråret 2003 fik fællesarealet en ny overhaling. Bortset fra et birketræ og mirabelletræet på højen blev resten af de gamle træer fældet. Mirabelletræet blev dog beskåret ganske kraftigt (se billede 19). Der blev anlagt blomsterbede omkring garagetaget. 15. - og plantet træer på skråningerne op til bedene. 16. De nye blomsterbede sommeren 2004. 17. De nye blomsterbede sommeren 2004. 18. Terrassen blev udvidet og Anders og undertegnede lavede træarbejdet til to bordbænkesæt og et lille 19. Der blev indkøbt to betonkummer til at grille i. Bemærk det hårdt beskårne mirabelletræ og de nyplantede træer. Det brune træ tæt ved terrassen er en blodblomme (!).
Viser 1-19 af 19 | Op

Beskrivelse: Denne serie viser en række af de projekter, som bestyrelsen har stået for de sidste par år.
Copyright: Torben Johansen
Set: 962 gange